Eventvoormiddag Week van de Duurzame Gemeente

16-09-2019 21:07
De gemeente Zwalm neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. Tijdens de campagneweek organiseren we op 21/09 een event waarbij we de SDG-vlag uithangen aan het gemeentehuis en we onze lokale ‘Mooimakers” en  'Duurzame Helden' in de kijker zetten.
Met het oog op het nieuwe gemeentelijke meerjarenplan (2020-2025) zal de gemeente Zwalm de SDG's concreet meenemen in het lokale beleid. Het college van burgemeester en schepenen zal daarom op 21/09, om 11 u. de officiële SDG-engagementsverklaring ondertekenen in aanwezigheid van de duurzame helden.
Wanneer:
zaterdag 21 september 2019. Vanaf 10.30 u.: ontvangst ‘Duurzame Helden’, receptie met toespraak, hijsen SDG-vlag, 11u. officiële ondertekening SDG-engagement door het college van burgemeester en schepenen. We nodigen de pers graag uit om aanwezig te zijn om 11 u. voor deze officiële ondertekening. Tijdens de ondertekening voorziet het bestuur een woordje uitleg en een bedanking voor de inzet van de duurzame helden gevolgd door een fotomoment.
Waar:
Gemeentehuis, grote raadzaal, Zuidlaan 36, 9630 Munkzwalm.
Parkeren kan op de parking van het gemeentehuis, Decoenestraat, 9630 Munkzwalm
Meer info:
De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De campagneweek werd voor het eerst georganiseerd in 2018.
Gemeente Zwalm kon dit jaar dit initiatief niet links laten liggen en zet zich dan ook in tijdens de campagneweek van 2019.
De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen, … het zijn maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het lokale niveau, ook in Zwalm.
(gudc)