Dossier van de polyvalente sport- en ontspanningsruimte op gemeenteraad Lierde

26-09-2018 10:24
Op maandag 24 september 2018 stond tijdens de gemeenteraad de principiële goedkeuring over de polyvalente sport- en ontspanningsruimte op de zolder van de basisschool de Kei op de agenda.  Open Vld Lierde heeft dit dossier goedgekeurd, maar het deed wat stof opwaaien.
Voor de opwaardering van de sportzolder ontvangt basisschool De Kei van Vlaamse Ministers Philippe Muyters (o.a. Sport) en Hilde Crevits (Onderwijs) een mooie subsidie van 170.000€.
Melissa Dooms: “Wij zijn uiteraard voorstaander van een extra accommodatie voor o.a. de dansverengingen in Lierde want er is hier wel nood aan. De subsidie die we hiervoor ontvangen van de Vlaamse Overheid is mooi meegenomen, maar vraagt ook een eigen inbreng van de gemeente van minimum 150.000 euro en daar hebben wij toch enkele bedenkingen bij. Het is namelijk jammer dat wij hiervoor een tweede maal (de eerste maal was voor de sporthal) met gemeenschapsgeld investeren in een eigendom die niet van de gemeente is, terwijl de eigenaar nu zelf geen financiële inbreng doet, maar er toch vruchten van draagt. Gezien de verdere opvolging van het dossier naar het college van burgemeester en schepenen gaat, heb ik het schepencollege gevraagd om verder te bekijken hoe de financiering evenwichtiger kan verlopen en hoe de beschikbaarheid voor de gemeente kan verhoogd worden. Ook fractieleden van De Derde Partij en sp.a bleken een gelijkaardige mening te hebben. 
(MD)