“Dit is een zwarte dag voor de toekomst van ons dierenasiel”

11-09-2019 19:51

DENDERWINDEKE – De provincie aanvaardde het beroep tegen de bouwvergunning voor een nieuw dierenasiel aan Kerkveld. “Wij zijn kapot van deze beslissing en ook enorm teleurgesteld”, aldus een duidelijk aangeslagen Martine Van Den Steen.

Zij en Katrien Reygaerts zijn de eigenaars van het dierenasiel, dat ze samen met medewerkers en vrijwilligers runnen. Ze geven kansen aan dieren, die een nieuwe thuis zoeken en vangen verloren gelopen dieren op.

“Een 10-tal maanden geleden dienden we een bouwaanvraag in voor een nieuw dierenasiel. Het was onze droom om te zorgen voor een gebouw, dat onze dieren de opvang zou kunnen bieden die ze verdienen.”

Het stadsbestuur van Ninove leverde een bouwvergunning af. “Jammer genoeg tekenden de twee dichtstbijzijnde omwonenden beroep aan tegen deze vergunning. Ons dierenasiel ligt zonevreemd, terwijl dit nochtans de perfecte locatie is. Zoek iets anders, zegt men ons. Maar waar moet je anders naartoe? Een klein detail: de woning van die klagers ligt ook zonevreemd. Ze hebben die gekocht en volledig verbouwd. Het dierenasiel bestaat al sinds 1980.”

De provincie heeft het beroep ingewilligd en de vergunning geweigerd. “De reden? Het bouwen van een nieuw dierenasiel is volgens de provincie geen handeling van algemeen belang. Nochtans verkondigt men steeds dat dierenwelzijn belangrijk is en dierenmishandeling strenger bestraft zal worden. Als er dan mensen zijn, die zich volop willen inzetten voor de dieren, dan is het geen algemeen belang. We zijn kapot van deze beslissing en ook enorm teleurgesteld.”

Overlast

Dat er geluidsoverlast is, kan Martine begrijpen. “Er zit echter heel wat ruimte tussen ons asiel en deze personen. We hebben hiermee ook rekening gehouden bij de opmaak van het ontwerp voor de nieuwbouw. Een goed geïsoleerd gebouw, een binnen- en buitenkennel (afsluitbaar) voor de honden zodat we ze 's nachts kunnen binnen houden. Er zijn ook extra bomen en hagen voorzien. Die overlast zou dus veel kleiner zijn geweest.”

En er moet haar nog iets van het hart: “Er is maar één persoon van de provincie, die een negatief advies heeft verleend in het dossier. Deze persoon was niet aanwezig op de vergadering zodat wij ons niet degelijk konden verdedigen en er geen discussie kon gehouden zijn. Alle andere adviezen waren gunstig. Onbegrijpelijk! We moeten nu toch even goed nadenken hoe het verder moet.”

Beroepsmogelijkheden

Burgemeester Tania De Jonge heeft alvast gereageerd op het Facebookbericht van het dierenasiel: “Ik ben van oordeel dat we dit niet zo kunnen laten. We onderzoeken alle beroepsmogelijkheden, ook deze van de stad. Het maatschappelijk belang van hun grote inzet en werk is van onschatbare waarde. Dit is ook benadrukt tijdens de hoorzitting, maar helaas niet gevolgd omdat uitsluitend rekening is gehouden met de stedenbouwkundige aspecten. Maar wij mogen nu niet opgeven.”

Info: Dierenasiel Ninove vzw

MLI