De sluiting van den Open dok is de grootste flater van 2019, zo blijkt uit enquête van sp.a

11-02-2020 21:01

Tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden door Open VLD en CD&V veel beloften gedaan. Al heel snel na de overwinningsroes van CD&V en Open VLD kwam de kater: de Geraardsbergenaars bleken manifest bedrogen. Besparingsmaatregel  na besparingsmaatregel volgden elkaar op en de blunders stapelden elkaar op.

Flater van het jaar

Het aanhoudend protest van de Geraardsbergse socialisten en de voorstellen in de gemeenteraad kon de ploeg van Open VLD en CD&V niet op andere gedachten krijgen. “Om deze reden trokken we de straat op om bij de Geraardsbergse inwoners te gaan polsen welke beslissing van Open VLD  & CD&V ze de grootste flater van het jaar vonden” geeft fractieleider Emma Van der Maelen aan. De inwoners van onze stad konden kiezen uit vijf flaters:

De sluiting van openluchtzwembad Den Bleek

Het oudste openluchtzwembad van België, waar een aanzienlijk deel van de Geraardsbergenaars ooit een eerste lief opdeed, werd plotsklaps gesloten.

De sluiting van de materniteit

Het stadsbestuur is er in geslaagd om van de ‘geboren en getogen Geraardsbergenaar’ een uitstervende soort te maken. Faux le faire!

 

De halvering van de mantelzorgpremie

Open VLD en CD&V op kop profileren zich jarenlang als de pleitbezorgers van de mantelzorgpremie en maken daar ook een belangrijk programmapunt van bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vlak na de verkiezingen halveren ze dan die premie.

De belastingverhoging

Tijdens de verkiezingscampagne werd door sommigen een belastingverlaging beloofd, zélfs door mensen die perfect wisten dat de budgettaire situatie van de stad precair is. Vlak na de verkiezingen werden de belastingen niet verlaagd, maar … verhoogd!

Invoering van het nieuwe parkeerbeleid

Het nieuwe parkeerbeleid werd op een zodanig klungelige manier ingevoerd en er was zo veel onduidelijkheid dat mensen elders gingen winkelen. De Geraardsbergse handelaars moeten niet alleen opboksen tegen baanwinkels en e-commerce, maar ook tegen … hun eigen stadsbestuur!

 

Moeilijke keuze…

“De Geraardsbergse bevolking had het moeilijk om maar 1 flater te verkiezen” verduidelijkt Emma Van der Maelen. “Op vele invulformulieren konden we dan ook meerdere gekleurde bolletjes of alle gekleurde bolletjes vinden”. Veel mensen spraken onze mandatarissen dan ook aan dat meerdere blunders zouden verkozen moeten worden. Maar uiteindelijk kwam er spijtig genoeg toch één overduidelijke ‘winnaar’ uit de bus. In totaal kozen zo’n 33% van de Geraardsbergse bevolking voor de sluiting van den open dok. Op de tweede plaats strandde de verhoging van de belastingen met 22% van de stemmen. De sluiting van de materniteit en het parkeerbeleid volgenden op een gedeelde derde plaats (16%) en de halvering van de mantelzorgpremie sloot het rijtje af met 12%.

 

FLATER VAN HET JAAR

STEMMEN

PROCENT

sluiting van openluchtzwembad Den Bleek

182

33%

verhoging van de belastingen

120

22%

sluiting van de materniteit

91

16%

invoering van het nieuwe parkeerbeleid

91

16%

halvering van de mantelzorgpremie

69

12%

 

Voor de Geraardsbergse socialisten is zaak dan ook duidelijk! Het huidig bestuur van Open VLD en CD&V moet het oudste openluchtzwembad opnieuw openen. “In de plaats van een participatietraject op te starten om na te gaan welke andere invulling aan deze site zou kunnen gegeven worden, zou Open VLD en CD&V beter luisteren naar de bevolking” geeft Van der Maelen mee. sp.a Geraardsbergen is dan ook vragende partij dat de gemeenteraad een specifieke ‘onderzoekscommissie’ zou oprichten worden zodat er in detail kan onderzocht worden wat er precies nodig is om het openluchtzwembad opnieuw te openen. De komende gemeenteraad zal sp.a Geraardsbergen dit voorstel dan ook op tafel leggen.  

 
Reactie burgemeester Guido De Padt
 
De flater van het jaar blijft voor mij de vaststelling dat de socialisten de sluiting van de materniteit mee hebben goedgekeurd en daar zedig over zwijgen. En dus de bevolking iets wijs maken. De sp.a. schrijft dat 33% van de Geraardsbergse bevolking voor de sluiting van den open dok heeft gestemd.  Volgens mijn rekenmachine gaat het over 0,05%.
 
(EVDM - GDP)