De 'gele doos' = een levensreddend project voor ouderen

04-09-2018 11:14
 
De gele doos bevat alle noodzakelijke gegevens van de oudere die de hulpverleners in een noodsituatie kunnen helpen. In de “gele doos” zitten alle belangrijke medische gegevens, medicatielijsten, levensnoodzakelijke medicijnen zoals insuline, opmerkingen rond allergieën, bloedgroep e.d.m. Daarnaast kunnen er ook contactgegevens van mantelzorgers, thuishulpdiensten en huisarts in zitten.”, verduidelijkt Wim Janssens, Voorzitter N-VA Lierde.
 
Om het systeem voor iedereen gemakkelijk toepasbaar te maken, wordt de gele doos best in de koelkast bewaard, en wordt dit via een sticker op de koelkast duidelijk gemaakt. “Op die manier kunnen hulpverleners onmiddellijk over essentiële gegevens beschikken in geval van ziekte, ongeval of verdwijning”, voegt Wim Janssens er nog aan toe.
 
“Als geriater word ik vaak geconfronteerd met patiënten die worden opgenomen naar aanleiding van nachtelijk doolgedrag of een ongeval of na een val thuis of in de tuin. Vaak zijn die mensen op dat moment niet meer in staat om de noodzakelijke medische gegevens mee te delen. Ook eventuele familieleden zijn dan vaak te overweldigd door emoties om die taak op zich te kunnen nemen”, zegt Wim Janssens.
 
“In die omstandigheden verliezen wij vaak kostbare tijd in de behandeling, vooral ’s nachts of tijdens de weekends”, merkt geriater Wim Janssens nog op.
 
“Zeker omdat informatiedoorstroming via computer nog vaak niet op punt staat. Daarom lijkt me de idee van een “gele doos” een goed initiatief om uit te proberen in Lierde.”, beaamt Werner Niemegeers, lijsttrekker N-VA Lierde. Immers, ouderen en mindervaliden die dringende hulp nodig hebben, ontbreekt het vaak aan de mogelijkheden om op een coherente en correcte manier de nodige informatie te verstrekken om de hulpverleners toe te laten snel en adequaat te handelen. De “gele doos” kan hier een oplossing bieden.
 
Het concept van een “gele doos” (Senior Focus®) komt overwaaien uit Quebec en wordt reeds uitgeprobeerd in de politiezones van Boraine en Brugge.
 
De “gele doos” is dus zeker geen “lege doos”. Volgens N-VA Lierde kadert dit plan in hun zorg om hulpbehoevenden adequaat te verzorgen en de voortdurende strijd tegen vereenzaming. 
 
(N-VA Lierde)