De bibliotheek en Leerpunt bevorderen mediawijsheid bij kansarmen

21-12-2016 15:59

Geraardsbergen telt helaas nog steeds te veel kansarmen. En kansarmoede laat zich ook gevoelen op het vlak van digitale vaardigheden.

Kansarmen beschikken doorgaans niet over een pc of laptop thuis. Ze kunnen zelf niet met pc overweg, laat staan toezicht houden op het digitaal gedrag van hun kinderen.

 

De bibliotheek en het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt hebben samen een project opgezet om daaraan te verhelpen. Het project heet: ‘Kansarme ouders begeleiden in de mediaopvoeding van hun kinderen’.

Het houdt in dat kansarme ouders met jonge kinderen gratis een basiscursus pc mogen volgen (10 lessen van 3 uur), gevolgd door een cursus mediawijsheid (5 lessen van 3 uur). Dat moet  hen toelaten, niet alleen om hun eigen ICT-vaardigheden aan te scherpen, maar ook om hun kinderen beter te kunnen opvolgen en coachen in hun digitaal gedrag. Om de ouders te stimuleren de cursussen te blijven volgen, zullen ze de pc waarop ze de lessen gevolgd hebben, achteraf kunnen aankopen voor een symbolisch bedrag van amper 10 euro. Een eigen pc thuis hebben, én de kennis om ermee te werken, zal achteraf hun maatschappelijke participatie ten goede komen, én zal hen toelaten hun kinderen beter op te volgen.

 

Dit project werd door het ‘Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid’ goedgekeurd als proefproject om het later te kunnen opschalen naar andere geïnteresseerde gemeenten in Vlaanderen. Het Centrum Mediawijsheid kent daarom 7600 euro subsidies toe om het project uit te voeren.

 

Schepen van bibliotheek Kristin Vangeyte: “Ik ben heel tevreden dat ons project is goedgekeurd en beloond wordt met een aardig bedrag aan subsidies. Onze bibliotheek wil zich opwerpen als een heus kenniscentrum, en e-inclusie en mediawijsheid vormen daar een belangrijk onderdeel van. Zonder elementaire ICT-vaardigheden kunnen mensen immers nog nauwelijks functioneren in onze samenleving. Voor de bibliotheek is hier een belangrijke taak weggelegd, zeker naar kansarmen toe. In onze nieuwe bibliotheek annex kenniscentrum, waarvan de bouw volgend jaar start, zal trouwens een heus medialab komen, zodat de bib haar werking op dat vlak nog kan uitbreiden.”

 

Bibliothecaris Paul De Taeye: “Onze bibliotheek heeft nu al een jarenlange traditie in e-inclusie en mediawijsheid. Denk maar aan de computerinitiatie voor senioren, aan de vele workshops en cursussen ICT, aan de workshops mediawijsheid voor de scholen. Ook naar specifieke doelgroepen toe werken we. Zo hebben we onlangs 8500 euro subsidies ontvangen van de Koning Boudewijnstichting voor een leesbevorderingsproject, ook voor kansarmen.”