Dag van actieve burger Zwalm

03-04-2019 11:56
Actief burgerschap is voor elke GO! school een belangrijke pijler van de educatie. Elke GO! school organiseert vandaag al acties waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Voor de 30e verjaardag van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap worden de krachten gebundeld. Door met zo veel mogelijk scholen op eenzelfde dag iets betekenisvol te doen voor de samenleving claimen wij 3 april 2019 als onze nationale 'Dag van de Actieve Burger'.
BSGO Zonnewijzer Zwalm zal die dag ook verschillende acties op touw zetten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
De kleutertjes van de school krijgen bezoek van enkele bejaarden van Huize Roborst.
Zij zullen hun verwennen met verschillende dansjes, verhaaltjes en lekker koffie met  koekjes.
De leerlingen van het zesde leerjaar verwelkomen enkele mensen met een beperking van vzw De Bolster. Ze bieden hen verschillende activiteiten.
De leerlingen van het 4de en 5de leerjaar richten een Zonnewijzer-carwash in. Tijdens het wachten, kunnen de mensen terecht in het ‘verwensalon’ van de eerstejaarsleerlingen en wordt er hen een koffie aangeboden.
De kinderen van het tweede en derde leerjaar bakten hartvormige wafeltjes en verdelen die aan de bewoners van de Zwalmlaan en de zelfstandigen uit de Zuidlaan. 
(gudc)