Coronavirus Covid-19: info Oosterzele

11-03-2020 15:34
Coronavirus Covid-19: info en preventie
Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. Deze namiddag (woensdag 11 maart) is een overleg gepland met de gouverneur en de Oost-Vlaamse burgemeesters om de maatregelen die door de federale overheid werden uitgevaardigd, toe te lichten.
DEZE AANBEVELINGEN BLIJVEN VAN TOEPASSING
Samen tegen het coronavirus
Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.
Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.
Wat kan je doen ?
Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:
 • Blijf thuis als je ziek bent. 
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:
 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand
 
DEZE AANBEVELINGEN ZIJN VAN TOEPASSINGEN VANAF VANDAAG (11/3) T.E.M. 31 MAART
Aanbevelingen voor scholen
Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:
 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.
Aanbevelingen voor bedrijven
Bedrijven worden aangeraden om zo veel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:
 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.
Aanbevelingen voor evenementen
De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1 000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden.
Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) ? Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.
In Oosterzele staan geen manifestaties met meer dan 1 000 aanwezigen gepland; er is dus geen uitdrukkelijk verbod op het organiseren van deze manifestaties. Tot zolang er geen uitdrukkelijk verbod is van de overheid is het afgelasten een keuze van de klant/organisator, die dan ook zelf de kosten draagt.
 
MEER INFORMATIE
Heb je nog vragen ? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800 14 689.
(Gemeente Oosterzele)