Chronologisch overzicht van de genomen maatregelen i.f.v. de corona crisis

09-04-2020 10:42
Donderdag 19 maart
Het managementteam (MAT) buigt zich in spoedberaad over mogelijk te nemen maatregelen i.f.v. het aangekondigde overleg van de nationale crisiscel.
Na overleg met directiecomité AGB en het college van burgemeester en schepenen wordt meteen beslist dat het gezondheidsaspect primair is. Activiteiten in AGB-infrastructuur worden afgeraden en het bestuur engageert zich om bij annulatie – op dat moment nog niet verplicht – als derde betaler op te treden. Er wordt zo gecommuniceerd naar alle verenigingen/organisatoren.
Emmanuel Vermeire start  - na overleg - de facebookgroep Groot Oosterzele solidair op.
Vrijdag 20 maart
De gemeentelijke crisiscel wordt geïnstalleerd; in overleg met MAT en college worden een aantal dienstmaatregelen uitgevaardigd en gecommuniceerd naar het personeel.
Het gemeentebestuur start een infocampagne waarbij gevalideerde informatie via website en facebook van dan af dagelijks wordt aangepast en geüpdatet.
Gemeentelijk jeugdconsulent Dries Van Daele participeert actief in het ‘Groot-Oosterzele solidair’ verhaal en fungeert als centraal aansprekingspunt i.f.v. het in kaart brengen van de lokale middenstand en waarvoor men er terecht kan.
Zaterdag 21 maart
Het MAT, college aangevuld met o.a. de communicatieverantwoordelijke – alias ‘de 13’ – buigen zich over de opmaak van een ‘corona flash’. In sneltempo wordt door de bevoegde diensten een infoblad samengesteld dat de bedoeling heeft alle Oosterzelenaren te informeren; niet iedereen is immers actief op sociale media of internet.
De eerste editie verwijst naar een aantal algemene maatregelen op vlak van dienstverlening, naar het belang van lokaal shoppen en het introduceert een boodschappendienst met telefoonnummer voor mensen die daar nood aan hebben. De gemeentelijke dienst Cultuur coördineert deze dienstverlening; inwoners die dringend nood hebben aan boodschappen en geen beroep kunnen doen op een buur of familielid om dat voor hen te doen, kunnen nog steeds bellen naar 09 363 83 30. We zorgen dan voor een vrijwilliger die de boodschappen kan doen bij een lokale handelaar.
Zondag 22 maart
Start campagne ‘w van winkelhier’ via Groot-Oosterzele solidair
Dinsdag 24 maart
Personeelsleden van gemeentebestuur en gemeentelijk onderwijs bedelen de folder huis aan huis.  De bib start met de actie de bib op bestelling; twee weken na de opstart daarvan mogen we zeggen dat dit een groot succes is!
Woensdag 25 maart
Er is een nauw overleg tussen gemeentelijke en OCMW diensten m.b.t. de boodschappendienst. Het OCMW promoot proactief het reguliere aanbod en zorgt voor een passend gevolg voor bijkomende vragen en noden.
De facebookgroep Groot-Oosterzele solidair wordt door de lokale middenstand opgepikt als medium ter promotie van het aanbod.
Maandag 30 maart
De dienst Jeugd maakt werk van de organisatie van de opvangdienst voor kinderen van ouders tewerkgesteld in de essentiële sectoren. In overleg en in samenwerking met de diverse schoolnetten wordt de opvang tijdens de paasvakantie verzekerd.
Dinsdag 31 maart
De basis voor een volgende editie van de corona flash wordt gelegd. De verspreiding ervan is voorzien voor donderdag 9 april. De flash wordt een vier pagina’s tellende editie met een insert met langere houdbaarheidsdatum die focust op handel en wandel in Oosterzele.
Week van 13 april
Het OCMW lanceert een telefoonnummer waarop de oudere bevolking terechtkan voor een gesprek. Op deze manier wil Gemeente Oosterzele voorkomen dat een groep van de bevolking in vereenzaming zou vervallen. Wanneer zij aangeven dat dit gewenst is, worden zij regelmatig opgebeld door een team van medewerkers van OCMW en Gemeente.
Algemeen
De vrijetijdsdiensten lanceren dagelijks leuke to do’s voor en met kids, sportieve ontspanning en cultuurtips.
De gemeentelijke noodplanningscoördinator en communicatieverantwoordelijke stemmen continu af met de burgemeester en de schepen van Communicatie i.f.v. het updaten van gevalideerde informatie.
(gudc)