Charter Gezonde Gemeente hernieuwd – organiseren rookvrije schoolomgevingen, en Oosterzele geeft jeugd inspraak via kindergemeenteraad

21-06-2019 11:43
Oosterzele wil verder werk maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Daartoe werd op 7 mei l.l. al het charter met Logo Gezond+ ondertekend.
Met dit gezondheidsbeleid wil Oosterzele iedereen - en de meest kwetsbaren in het bijzonder - kansen bieden en stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Dit gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. We willen er voor Oosterzele toe komen dat de gezonde keuze de meest makkelijke wordt.
Wat deden we recent?
Op 28 mei l.l. namen de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van basisschool De Appelaar al deel aan de bellenblaasactie van Generatie Rookvrij. Onder het motto ‘Wij blazen liever bellen dan rook’ zetten de leerlingen op de Werelddag tegen tabak (die vindt plaats op 31 mei) hun wensen kracht bij.
Met deze actie kwamen de school en leerlingen zelfs aan bod in het Ketnet-journaal Karrewiet, het VRT-nieuws en het AVS-nieuws! Ook de Gemeente was hierbij aanwezig, als lid van Logo Gezond+ in het kader van Gezonde Gemeente.
Rookvrije zones?
We willen streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. In eerste instantie door zo veel mogelijk omgevingen rookvrij te maken zodat kinderen gewoon niet in de verleiding komen om te beginnen roken. Sensibiliseren zal hierbij een belangrijke rol spelen: in het gemeentelijk infozine zal regelmatig een artikel i.s.m. Logo Gezond+ verschijnen. Van zodra de rookvrije zones gekozen en vastgelegd zijn, krijgen zij een duidelijk infobord om aan te geven dat het een rookvrije zone is.
Oosterzele geeft jeugd inspraak via kindergemeenteraad
In het nieuwe meerjarenplan dat volop in voorbereiding is, zal participatie een belangrijk aandachtspunt worden. Niet alleen voor volwassenen; ook kinderen en jongeren hebben een visie die zeker een meerwaarde voor het Oosterzeelse beleid kan betekenen. Om die kinderen en jongeren een forum te geven waar ze hun ideeën kunnen bespreken met andere jeugdige inwoners, wordt een kindergemeenteraad opgestart.
De kindergemeenteraad zal vier keer per jaar samenkomen om relevante items te bespreken. Deze regelmatige samenkomsten verzekeren een continue opvolging en inspraak in het beleid. Uiteraard worden ook de Oosterzeelse scholen in dit nieuwe project betrokken; dat zal zeker voor een ruimere inspraak van heel wat kinderen in onze gemeente zorgen.
 
Schepen voor Jeugd Elsy De Wilde: “Het is zo belangrijk dat kinderen en jongeren een stem kunnen krijgen in het gemeentelijk beleid. Door een kindergemeenteraad op te starten, willen we onze jeugd een georganiseerde vorm van participatie geven. Binnenkort zal een oproep verschijnen waarbij kinderen en jongeren zich kandidaat kunnen stellen; houd zeker onze gemeentelijke kanalen in de gaten.”
(gudc)