CDenV+ Zwalm komt naar buiten met een sterk team kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

14-09-2018 10:34
De kandidaten scharen zich krachtdadig achter een doordachte visietekst. Dit programma is het resultaat van de inzet in verschillende verenigingen, het luisteren naar de mensen van Zwalm en de ervaring in het schepencollege, gemeenteraad, OCMW en diverse adviesraden, tijdens de voorbije legislaturen.
“Bij de samenstelling van de kandidatenlijst hebben wij uitgekeken naar mensen die zich enthousiast en gemotiveerd inzetten voor hun job en/of voor verschillende verenigingen in onze gemeente. Wij willen, als een sterk team, opnieuw onze verantwoordelijkheid opnemen en ons ook de komende 6 jaar voor de Zwalmenaar inzetten.' Dat zegt de voorzitter Bernhard Ardaen.
'CD&V+ Zwalm wilt zich engageren voor alle projecten waarin we ons kunnen vinden, zoals woonprojecten, erfgoed, zorg, sport, mobiliteit, een écht sociaal beleid, een propere gemeente, degelijke jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, …Wij staan voor een bereikbare en betaalbare dienstverlening dicht bij de inwoners. Wij kiezen voor een partnerschap tussen de gemeente en haar inwoners. Wij ondersteunen alle initiatieven waarbij inwoners samen iets willen doen voor elkaar en voor andere mensen. Wij faciliteren de organisatie van activiteiten en initiatieven en werken hiervoor aan een handige leidraad voor organisatoren en ander praktische hulpmiddelen. Wij informeren de inwoners correct, volledig en tijdig. Wij geven alle kansen om mee te denken en mee te werken aan het beleid van de gemeente.' Dit engagement is voelbaar bij al de kandidaten. Immers, ze kunnen al bouwen op ervaringen uit de vorige legislatuur', zegt Schepen en lijsttrekker Eric De Vriendt.
De kandidaten voor de CD&V+ lijst zijn:
Lijsttrekker Eric De Vriendt: Schepen van Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Milieu
Plaats 2: Barbara Flamand: beheerder van 'gij zijt van Zwalm'-FBpagina- oprichtster VZW Hippo and Friends  en een Fonds in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek naar Type 1 diabetes (www.hippoandfriends.com)
Plaats 3: Sandrijn Walraet: drijvende kracht achter het dorpsfeest Roborst en bezige bij in onder andere het internet gebeuren rond de activiteiten in en rond Café Ysebaert
Plaats 4: Freddy Flamand: gemeenteraadslid en trekker van de buurtfeesten Veldstraat en helpende hand bij tal van andere verenigingen en initiatieven
Plaats 5: Magda Picard: Sterke vrouw achter een sterke man bij WIK Boekel - ACV Zwalm – gezinsbond
Plaats 6: Bernhard Ardaen: commissie mobiliteit - schoolbestuur- ouderenzorg- werkgroep financiën Scouts en Chiro lokaal – Beweging.net
Plaats 7: Annelies Keppens: leerkracht in Molenbeek – zet zich actief in voor het welzijn van de dieren – Catechist in Romeroparochie
Plaats 8: Filip Vanderbeken:  Vrijwillig tuinman school SBB - lid kerkfabriek - voorzitter milieuraad, voorzitter werkgroep bouw en secretaris VZW Chiro en Scouts
Lijstduwer: Christine Deschaumes: OCMW-raadslid en ondervoorzitster CD&V Zwalm
Jullie stem maakt de onze sterker!
https://www.facebook.com/CDenVPLUSZwalm
(gudc)