Blijf in uw kot! Gemakkelijker gezegd dan gedaan

25-03-2020 20:53
‘It takes a village to raise a child’
We vinden allemaal de rechten van het kind bijzonder belangrijk. Daarom zetten wij als gemeente samen met de scholen er hard op in om van Sint-Lievens-Houtem een veilig nest te maken. Door de nationale gezondheidscrisis waar we nu middenin zitten, komt dit bij sommige kinderen en jongeren bijzonder onder druk te staan. Veel ouders doen enorm hun best om in deze tijden hun eigen werk, huishoudelijke taken … te combineren met de belangrijkste taak van allemaal: zorgen voor hun kroost. Samen bewegen, lezen, spelen … Maar niet in ieder gezin is dat vanzelfsprekend.
Verschillende andere steden en gemeenten hebben samen met de scholen initiatieven opgezet om kinderen en jongeren in een mogelijk bedreigende thuissituatie op te volgen en hun fysieke en mentale gezondheid te monitoren. Directies en leerkrachten kennen hun leerlingen het allerbeste. Zij weten welke gezinnen het kwetsbaarst zijn. Zij kunnen tijdens deze bijzondere periode van thuisscholing contact houden met veel gezinnen. Vanuit deze opvolging kan eens verder gepolst worden naar hun thuissituatie, met mogelijke bijvragen zoals: ‘Lukt het om af en toe eens samen te ontspannen, te bewegen en naar buiten te gaan?’, ‘Hebben jullie ook tijd en ruimte om even op jezelf te zijn?’ en ‘Heb je iemand waarbij je je hart eens kan luchten?’
Die laatste vraag is enorm belangrijk voor ons allemaal in deze periode. Ons netwerk is deze tijden enorm verkleind en dat is hier nu juist het probleem. Een Afrikaans gezegde zegt: ‘It takes a village to raise a child’ want in normale omstandigheden zijn het naast de ouders ook de vrienden, ouders van vrienden, docenten, opa’s, oma’s, familie, sportclubs, kinderopvang … die allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Nu vallen kinderen en jongeren vaak terug op enkel hun ouders en is het dus goed om te weten dat zij nog steeds bij anderen terecht kunnen.
Waar kunnen kinderen, ouders en jongeren zoal terecht?
- Bij hun eigen kennissenkring (familie, buren, collega’s, ...) via telefoon, e-mail, Facebook, Instagram ...
- Bij de school (directie, leerkrachten, zorgteam ...) via telefoon, e-mail, online platform …
- Bij nationale gespecialiseerde organisaties, dit kan gratis, anoniem en in een veilige omgeving:
               - AWEL via telefoon 102, e-mail brievenbus@awel.be of via hun chat op www.awel.be
               - CLB via www.clbchat.be
- Bij de gemeentelijke jeugddienst via telefoon 053 60 72 58, e-mail jeugddienst@sint-lievens-houtem.be of via sociale media (Facebook, Instagram, Snapchat en zelfs TikTok) @jeugddienst.slh
Wij willen deze boodschap zoveel mogelijk verspreiden naar de scholen, onze sociale dienst, naar de buitenschoolse kinderopvang … Maar vooral ook naar kinderen en jongeren zelf. Daarom maakten we een leuke video en jeugdige flyer en hopen we dat dit massaal gedeeld wordt. Het is belangrijk dat iedereen die met kinderen en jongeren in contact komt hier nu extra aandacht aan schenkt.
Met deze oproep hopen we dat wij samen kunnen blijven werken om de rechten van het kind te beschermen en te zorgen dat Sint-Lievens-Houtem een veilig nest blijft voor ieder kind!
Bekijk het promofilmpje op: https://youtu.be/rDin8G4qZ6I
(gudc)