Bijzonder comité voor de sociale dienst: zetelverdeling Lierde

12-12-2018 09:09
Mededeling in navolging van het Decreet Lokaal Bestuur, met het oog op de installatievergadering van 2 januari 2019 :
In navolging van het Decreet Lokaal Bestuur (inzonderheid artikel 91§2) wordt de verdeling van de zetels voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst medegedeeld door de algemeen directeur op de webtoepassing van de gemeente.
Na toepassing van de formule tot verdeling van de 6 zetels (voorzitter niet inbegrepen) geeft dit voor Lierde het volgend resultaat :
- Voor Lierde : 4 zetels
- Open Vld Lierde : 1 zetel
- De 3de Partij : 1 zetel 
(Gemeente Lierde)