Bezorgdheid om Lierdese voetbal nav agendapunt RUP voetbal op aanstaande gemeenteraad

24-04-2020 11:34
Met deze brief wil ik mijn grote bezorgdheid over de toekomst van het Lierdese voetbal aankaarten. De nieuwe voetbalinfrastructuur die er misschien komt, is volgens mij niet wat onze clubs op dit moment nodig hebben. Wat de clubs volgens mij nodig hebben, is zekerheid. Zekerheid dat er de komende jaren nog gevoetbald zal worden op de huidige terreinen, met een licht aangepaste en gemoderniseerde infrastructuur. Zekerheid dat de cultuur die onze clubs zo typeert, nog de komende jaren zal overleven.
Zekerheid dat we nog derby’s kunnen meemaken waar elke voetballiefhebber van smult.
Als secretaris van de Lierdese sportraad kan ik de nieuwe sportinfrastructuren die erbij kwamen, alleen maar toejuichen. De danszolder is de nieuwste realisatie. De twee dansverenigingen in Lierde waren uiteraard vragende partij, maar ik begrijp dat ook de Yoga of Pilates hier kunnen doorgaan. In mijn ogen een wijze investering die door verschillende verenigingen gesteund werd en gebruikt zal worden. Bij hetvoetbaldossier is dit een ander verhaal.
Voor de realisatie wordt 3,3 miljoen euro gebudgetteerd. Een gigantisch groot bedrag voor een kleine gemeente als Lierde, en al zeker omdat dit maar voor één voetbalclub is. Zo’n complex zou 1.200€ per gezin kosten, ofwel 16.500€ per speler van Bonanza.
Om een vergelijking te maken: voor de danszolder wordt een uitgave voorzien van 388.000€ (170.000€ daarvan komt van subsidiëring), gespendeerd aan een locatie die gebruikt kan worden door minstens 2 (dans)verenigingen. Een groot verschil als je het mij vraagt...
Aangezien maandag de kostprijs (19.000€) voor het maken van een nieuw Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) wordt gestemd op de gemeenteraad, wil ik een oproep doen naar het gemeentebestuur. Stel de plannen van een nieuw voetbalcomplex in Lierde uit.
Geef de clubs een soort “subsidie” zodat ze zelf hun eigen infrastructuur kunnen moderniseren. Zo behouden de clubs hun eigenheid en verliezen ze niet de sfeer waar we/ze zo van houden. Zo kan er in tussentijd gewerkt worden aan een gezamenlijk toekomstplan voor het voetbal in Lierde.
Het overige van het gebudgetteerde bedrag kan in mijn ogen nu beter gebruikt worden om dezelfstandigen en financieel zwakkere personen in onze gemeente steunen. Dat lijkt me momenteel het belangrijkste.
We zien ook dat in deze periode veel mensen buiten komen in hun eigen buurt. Wandelen (al dan niet met huisdier), joggen, fietsen, ... We verkenden massaal onze mooie gemeente. Veel mensen kennen de verborgen baantjes echter niet. Daarom vraag ik om het tragewegenplan uit te voeren en actief te promoten onder de Lierdenaren. Geef prioriteit aan de gebudgetteerde en voorziene vernieuwing van de voetpaden Pluimbroekstraat en Hekkouterstraat. Vervang eventueel sommige trage wegen doorvolwaardige fietspaden. Zo kunnen zwakke weggebruikers veilig binnendoor naar hun bestemming. Opdie manier spreiden we de investering voor één enkele vereniging in Lierde, naar een investering die gebruikt kan worden door alle inwoners, toeristen en maar liefst 9!! sportverenigingen. We maken Lierde er veiliger mee én we vergroten onze kansen om de prijs van Fietsgemeente 2020 te winnen. Ietswat wel een haalbaar doel is, en waar we naar moeten streven.
Ik vind het een kerntaak van het gemeentebestuur om zinvol met het belastinggeld om te springen. Laat ons van deze periode gebruik maken om andere accenten te leggen. Accenten die nuttig zijn voor al onze inwoners. Laat ons samen meer Lierde beleven!
Enzo Van den Kerckhove
Secretaris Sportraad Lierde