Bewoners Woonzorgcentrum Egmont genieten van buitenoptreden

26-03-2020 20:55
In de strijd tegen het coronavirus ligt de focus op het beschermen van risicogroepen, hieronder vallen vooral ouderen. Om de verspreiding van dit virus in te dijken, heeft de overheid om 12 maart besloten om de Woonzorgcentra tijdelijk te sluiten. Het Woonzorgcentrum Egmont maakt hier ook deel van uit en sinds deze datum leven de bewoners afgezonderd van de buitenwereld en hun naasten. Onze medewerkers stellen alles in het werk om het de bewoners naar hun zin te maken en deze crisistijd zo goed mogelijk door te komen.
In het verlengde hiervan worden nog steeds dagelijks activiteiten georganiseerd, mét inachtname van alle voorzorgsmaatregelen. Zo hebben de bewoners op donderdag 26 maart een privé optreden gekregen van de Zwalmse zanger Dirk Vandereecken. Het optreden vond plaats op de binnentuin van het Woonzorgcentrum, in openlucht, zodat de bewoners hier allen maximaal en op een veilige manier van konden genieten.
“Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar zeker ook voor de bewoners van al onze Woonzorgcentra die totaal geen bezoek mogen ontvangen. Onze personeelsleden doen al het mogelijke om het leven van onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Zij verdienen dan ook alle waardering en lof. Deze extra activiteiten helpen om het isolement, om het ontbreken van bezoekjes te doorbreken. Wij blijven daarop inzetten, uiteraard met inachtname van de meest strikte veiligheidsvoorschriften.” Aldus burgemeester Jenne De Potter.
(gudc)