Bevoegdheden burgemeester en schepenen Geraardsbergen

07-12-2018 22:59
· Guido De Padt - Burgemeester
Algemeen beleid, veiligheids- & drugsbeleid, politie, brandweer, financiën en begroting, organisatie en personeel, bestrijding wateroverlast.
· Fernand Van Trimpont – Eerste schepen
Jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, stadsontwikkeling, stadspatrimonium, internationale solidariteit.
· Kristin Vangeyte
Seniorenbeleid, mantelzorg, dienstencentra, assistentiewoningen, bestrijding eenzaamheid, burgerparticipatie, dorpsraden, integratie, vrijwilligerswerk, gelijke kansen.
· Veerle Mertens
Openbare werken, openbaar groen, kerkenplan, communicatie, ICT, digitale dienstverlening, administratieve vereenvoudiging.
· Véronique Fontaine 
Sport, economie & tewerkstelling, ruimtelijke ordening & stedenbouw, landbouw. 
· Ann Panis
Cultuur, toerisme, erfgoed, middenstand.
· Martine Duwyn
Duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, burgerzaken.
· David Larmuseau
Sociaal beleid, gezondheid & welzijn, gezinsbeleid, armoedebestrijding, wonen en huisvesting, huis van het kind, kinderdagverblijf & woonzorgcentra, begraafplaatsen, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.
· Rudy Frederic
Voorzitter van Gemeenteraad en OCMW-raad.
 
(RVL)