Basisschool Klim-Op Bavegem koopt parochiezaal

22-03-2020 22:29
De vzw Parochiale Werken uit Bavegem is niet langer eigenaar van de parochiezaal in de Kerkkouterstraat. Die werd aangekocht door de nabijgelegen basisschool. Na grondige verbouwingswerken zal de zaal zowel voor de school als voor het verenigingsleven ter beschikking gesteld worden.
De voorbije maanden werd de aankoop grondig voorbereid door zowel de vzw Parochiale Werken als door de vzw Sint-Franciscusbasisscholen waarvan de Bavegemse dorpsschool deel uitmaakt.
Directeur Jo Dedeurwaerder: ’ De zaal is perfect gelegen naast de school en biedt mogelijkheden als refter en sportzaal, maar is dringend aan verbouwing toe. We willen in de toekomst van deze zaal kunnen gebruik maken als volledig ingerichte refter en als multifunctionele sportzaal voor de lessen bewegingsopvoeding.
Wij zijn de vzw Parochiale Werken zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet om de Bavegemse parochiezaal ter beschikking te stellen voor zowel de school bij allerlei evenementen als voor de Bavegemse verenigingen. Ook in de toekomst willen we graag met alle parochiale en gemeentelijke verenigingen samenwerken om van de zaal een ontmoetingsplaats te maken voor velen.’
Voorzitter van de vzw Parochiale Werken Chris De Naeyer: ‘De vzw Parochiale werken beheert al sinds 1978 de zaal. Zowat alle Bavegemse verenigingen konden er terecht en in de loop der jaren kwam dit zowel cultureel als sportief alle inwoners ten goede. Om vandaag de dag een parochiezal draaiende te houden komt er echter heel wat bij kijken en wordt het jaar na jaar moeilijker om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Het is ook zo dat de zaal aan dringende onderhoudswerken toe is en voor de vzw is dit financieel niet haalbaar. We zijn dan ook blij dat er dank zij de goede samenwerking met de plaatselijke basisschool een oplossing gevonden werd.’
De Bavegemse Klim-Op school heeft grootse plannen met de zaal. Al een aantal jaar staat de school in de steigers en het ene na het andere verbouwingsdossier werd afgewerkt.
Jo Dedeurwaerder: ‘Nog dit schooljaar hopen we de restauratiewerken aan het kloostergebouw te kunnen afronden; we zullen dan beschikken over drie nieuwe klassen, een opvangruimte en lokalen voor het secretariaat. Alle daken van de klassen worden nog geïsoleerd en vernieuwd. Omdat we veel belang hechten aan een gezond klasklimaat worden alle klassen voorzien van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.
Eens dit dossier afgewerkt is, hopen we te kunnen starten met de renovatie van de parochiezaal. We willen er een multifunctionele zaal van maken met alle moderne toepassingen. Het architectenbureau AIT uit Oombergen is al gestart met een voorontwerp en samen met een beheerscomité dat bestaat uit een aantal mensen uit het Bavegemse verenigingsleven en leden van het schoolbestuur, bekijken we de mogelijkheden.’
Pieter Rauwoens , lid van het schoolbestuur: ‘Met de school werd afgesproken dat ook in de toekomst alle Bavegemse verenigingen terecht zullen kunnen in de vernieuwde parochiezaal. Daarnaast bekijken we de komende weken of er kan samengewerkt worden met de gemeente Sint-Lievens-Houtem, omdat we ervan overtuigd zijn dat ook daar mogelijkheden zijn. De eerste contacten verliepen alvast positief. Ook in de toekomst moet het immers een zaal blijven van en door de Bavegemse bevolking.’
Foto: Voorzitter van de vzw schoolbestuur Zuster Beatrijs en voorzitter van de vzw Parochiale Werken Chris De Nayer en de bestuursleden bij de aankoop van de zaal.
(gudc)