Asfaltering jaagpad Pollare nog niet voor meteen

11-10-2018 21:08
De Vlaamse Waterweg nv tempert eventueel foute verwachtingen in verband met de asfaltering van het jaagpad in Pollare. Die ingreep is nog niet voor morgen.
De Vlaamse Waterweg nv staat in voor het beheer en onderhoud van de jaagpaden langs de Dender. Claudia Van Vooren, de regionale communicatieverantwoordelijke: “Enkele jaren geleden besloot de waterwegbeheerder om proefstroken in dolomiet aan te leggen. Dit gebeurde op een deel van het pad in Pollare, dat zeer intensief in gebruik is als fietspad.”
Na vele klachten van zowel de stad als van fietsers bij de bevoegde diensten is er alvast een beetje goed nieuws. “De Vlaamse Waterweg nv bekijkt de mogelijkheden om de halfverharding te vervangen door een geasfalteerd jaagpad. De uitvoering is echter nog niet voor meteen. Vooraleer de werken kunnen starten, moeten we nog een omgevingsvergunning opmaken, aanvragen en bekomen. Op dit moment zijn ook de benodigde budgetten voor de werken niet beschikbaar.”
In afwachting van een definitieve oplossing zal De Vlaamse Waterweg nv daarom op geregelde tijdstippen met een veegwagen passeren om eventuele spoorvorming te voorkomen of waar nodig weg te werken. De waterwegbeheerder volgt de situatie op het terrein goed op.
MLI - Ninofmedia Andy Dupont