Archeologisch onderzoek van de oude abdijgebouwen: voorlopige conclusies

12-06-2019 10:19
Het archeologisch onderzoek langs de Kloosterweg bracht een indrukwekkend ruïneveld aan het licht, met restanten van de verdwenen abdijgebouwen. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de eigenaar van het perceel.
Zo zijn funderingen teruggevonden uit de tijd van de eerste kerk- en kloostergebouwen in de 12de eeuw. De archeologen vonden ook restanten van een gastenverblijf, waar de Engelse koning Willem III verbleef. Dit gastenverblijf reikte circa 1650 van de huidige doopkapel tot de rand van de molenvijver, dwars over de Kloosterweg. De koning verbleef hier in augustus 1692 met zijn hofhouding. Zijn legerafdelingen bivakkeerden intussen op de Doornkouter, waar SOLVA de sporen van hun kampement terugvond en waar op 15 en 16 juni ‘Ninove 1692’ plaatsvindt.
Slachthuis
De archeologen stelden vast dat het gastenverblijf bij de Kloosterweg een uitbreiding was van een ouder gebouwtje met funderingen, die teruggaan tot de bouw van de eerste kerk- en kloostergebouwen op de Ninoofse Coudenberg (12de eeuw). Op een kaartfragment (ca. 1630) is het torentje, dat op die plaats getekend staat, slachuijs (slachthuis) genoemd. Dat legt mogelijk een verband met de activiteiten op het neerhof van de abdij.
Bij de opgravingen zijn ook drie gemetste rioleringen teruggevonden (16de tot 18de eeuw). Zij voerden het regenwater van de kerk- en conventsgebouwen af naar de vijver van de watermolen op de Dam.
Archeologiedagen
De stad bekijkt samen met de archeologen hoe ze de restanten zullen verwerken in het plein dat op de site zal komen.
Tot de start van die werken, kan je een deel van de ruïnes nog bekijken langs de Kloosterweg. Tijdens de Archeologiedagen, die samenvallen met ‘Ninove 1692’ (15 en 16 juni), zal aan de site een meer info verstrekken over de vroegere gebouwen.
MLI - Ninofmedia