Algemene Vergadering Cultuurraad Geraardsbergen

02-11-2019 10:31
Op woensdag 23 oktober riep de raad van bestuur van de cultuurraad al haar leden samen voor een algemene vergadering. Op de agenda stond voornamelijk de voorstelling en bespreking van de adviesnota. Deze nota werd trouwens overhandigd aan de bevoegde schepen Ann Panis. De cultuurraad hoopt dat de schepen de verzuchtingen, wensen en dromen van zijn leden zal verdedigen bij de bespreking van het meerjarenplan 2020-2025 van het geraardsbergs schepencollege.
(Hier vindt u het gegeven advies)
Corina Heylebosch, voorzitter: ‘Deze adviesnota is het resultaat van heel inspraakproces. Eerst werden de leden van de cultuurraad bevraagt via een enquête. De resultaten van deze enquête werden door de raad van bestuur in speerpunten gegoten en besproken op een vorige algemene vergadering in de vorm van tafelgesprekken.  Uit deze gesprekken filterde de Raad van bestuur de meest voorkomende bekommernissen en dromen, en goot deze in de adviesnota die aan het stadsbestuur werd overhandigt. Onze nieuwe raad van bestuur, een mengeling van ervaren bestuursleden en jonge en niet zo jonge nieuwkomers  heeft zo een hele mooie start genomen voor de komende legislatuur.’
Raymond Wauters, ondervoorzitter: ‘De adviesnota is tweeledig. Enerzijds formuleert de cultuurraad een aantal zaken waarvan zij verwachten/hopen dat het bestuur dit meeneemt in haar meerjarenplan. Anderzijds zal de cultuurraad ook een aantal acties ondernemen in zijn eigen schoot. Zo wordt het subsidiereglement, de algemene vergadering en de cultuurprijs herbekeken.’
De algemene vergadering werd trouwens al ‘hervormd’. Op 23 oktober konden de leden van de Algemene vergadering kennis maken met een nieuw elan in het bestuur van de cultuurraad. De vergadering verliep vlotter, aangenamer en er werd dankzij het intermezzo van het koor Ska Volk heel wat (mee)gezongen.
Dean De Smet, secretaris,: ‘Ook beantwoordt de raad van bestuur de vraag van de leden naar meer communicatie en zichtbaarheid. Via een nieuwsbrief waar momenteel hard wordt aan gewerkt zullen wij niet alleen onze leden en de pers informeren over onze activiteiten, maar ook elke wakkere burger up-to-date houden over onze werkzaamheden.  Om tegemoet te komen aan de vraag van meer zichtbaarheid en promotie van en voor onze verenigingen hebben we een nieuwe Facebook-pagina opgericht. Onder de noemer ‘Cultuur in Geraardsbergen’ zal deze pagina de culturele initiatieven van onze leden belichten.’
Corina Heylebosch: De cultuurraad wil een zo breed mogelijke adviesraad zijn. Ook niet-leden kunnen altijd hun ideeën en suggesties kwijt via Geraardsbergen.cultuurraad@gmail.com.
Foto: ‘De algemene vergadering mocht op meer dan 100 geïnteresseerde leden rekenen’
(Cultuurraad Geraardsbergen)