Agentschap Wegen en Verkeer doet nieuwe aanvraag voor keerlussen op Brakelsesteenweg

15-05-2019 20:56
Een vernieuwde aanvraag voor de aanleg van twee keerlussen op de Brakelsesteenweg is ingediend. Daarmee is een volgende stap gezet in de strijd tussen het Ninoofse stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.
Eerder vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 15 januari 2019 de stedenbouwkundige vergunning aan het AWV Oost-Vlaanderen voor de aanleg van twee keerpunten (zie link hieronder). Die herinrichting is gesitueerd op het openbaar domein en percelen langs de Brakelsesteenweg/Ziekhuizenstraat.
De eerste aanvraag dateerde van 19 oktober 2016. Inmiddels heeft het AWV Oost-Vlaanderen op 10 mei 2019 een nieuwe aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning. De oorspronkelijke aanvraag is aangevuld en geactualiseerd.
De aanvraag ligt ter inzage bij het Ninoofs gemeentebestuur. Bezwaren en/of opmerkingen kun je schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Ninove voor het einde van het onderzoek dat 30 dagen duurt.
Het Ninoofse stadsbestuur, dat de eerste vergunning kon laten vernietigen, wacht voorlopig af voor een nieuwe zet in het schaakspel met het AWV.
MLI - Ninofmedia