Actieplan om vereenzaming tegen te gaan in Oosterzele

20-11-2019 21:06
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk problem, zo blijkt ook uit een recent debat in De Afspraak (Canvas, vorige week) of uit het nieuw programma “Eenzaam” van Xavier Taveirne dat VRT vandaag, woensdag 20 november lanceert.
Het is een problematiek om ook op lokaal niveau aan te pakken. Daarom pleiten gemeenteraadsleden Filip Michiels, Carine Schamp en Dr. Pascal Fermon (Open Vld plus) op de gemeenteraad van donderdag 21 november voor de opmaak van een actieplan tegen eenzaamheid met focus op buurtgerichte zorg.
Uit het nationaal geluksonderzoek blijkt dat de helft van onze landgenoten soms tot altijd eenzaam is. Een kwart voelde zich de afgelopen week soms tot altijd éénzaam en 7% voelt zich bijna altijd eenzaam. 
Internationale onderzoeken bevestigden al meermaals dat het effect van chronische eenzaamheid minstens zo nefast is voor onze levensverwachting als het effect van zwaar roken. Eenzaamheid aanpakken en voorkomen is dan ook een maatschappelijke prioriteit.
Heel wat factoren bepalen het risico op eenzaamheid: persoonlijkheid,  achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, geslacht...), gezondheid, socio-economische status, levensloop (partner, echtscheiding, kinderen...) ...
Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met de oude dag. Uit het wetenschappelijk onderzoek van Leen Heylen (2014) blijkt echter dat die stelling niet opgaat voor de emotionele eenzaamheid: een significant verband tussen leeftijd en emotionele eenzaamheid is tot dusver niet aangetoond. Eenzaamheid op zich komt dus voor in alle leeftijdscategorieën.
Hoewel veel jongeren almaar actiever worden op sociale media, voelen ze zich blijkbaar toch zeer vaak eenzaam. Dat toont aan dat bij eenzaamheidsgevoelens niet de kwantiteit van de sociale relaties bepalend is, maar wel de kwaliteit.
Als lokaal bestuur - ook in Oosterzele - hebben we een belangrijke maatschappelijke rol om vereenzaming tegen te gaan.  In Oosterzele zijn er al heel wat verenigingen actief, die vooral eenzaamheid bij senioren trachten te voorkomen. Er zijn ook een aantal gemeenschapscentra, of de wekelijkse marktdag waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  Maar echte ontmoetingsplekken (vb. type sociaal huis) zijn er (nog) niet.
Oosterzele heeft ook geen schepen tegen eenzaamheid zoals vb Geraardsbergen of Sint-Truiden. Onze gemeente heeft momenteel ook nog geen geïntegreerd actieplan tegen eenzaamheid. Als lokaal bestuur kan Oosterzele actief zorgzame buurten tot stand brengen  waar mensen wonen, leven, elkaar ondersteunen en zorg dragen voor elkaar.
Filip Michiels, Carine Schamp en Pascal Fermon pleiten daarom op de gemeenteraad van donderdag 21 november voor een actieplan om eenzaamheid tegen te gaan, met specifieke aandacht voor buurtgerichte zorg. 
Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel voor geïntegreerde zorg waarin mantelzorg, burenhulp, vrijwilligerswerk, reguliere zorg en gespecialiseerde zorg complementair en op elkaar afgestemd worden ingezet.
Zo wil Open Vld plus eenzaamheid aanpakken in Oosterzele, zodat iedereen zich beter in zijn of haar vel voelt.
(gudc)