2 vrouwelijke Open Vld kandidaten met ambitie voor de verkiezingen van de Kamer en het Vlaams Parlement op 26 mei

15-04-2019 21:03
Caroline De Padt staat op de 19de plaats voor de Kamer en Kristin Vangeyte op de 24ste plaats voor het Vlaams Parlement.
2 sterke vrouwen die in het verleden al bewezen hebben hun mannetje te kunnen staan.
Caroline DE PADT, was gedurende meerdere jaren provincieraadslid en behaalde in het verleden bij elke verkiezing zeer goede resultaten.
Ze staat met beide voeten op de grond. Als zelfstandige Axa-bankagent en onafhankelijke verzekeringsmakelaar wordt ze dagelijks geconfronteerd met het wel, maar ook met het wee van burgers en bedrijven.
Haar grootste fan is haar zoontje Cas, van bijna drie. Hij is haar belangrijkste drijfveer om actief mee te ijveren voor meer evenwicht tussen werk, zorg en vrije tijd.
Alleenstaande Belgen zonder kinderen zijn de zwaarst belaste personen van heel West-Europa. De problematiek van alleenstaanden en eenoudergezinnen moet uitdrukkelijk op de volgende regeringstafel komen. De onuitputtelijke regelgevingen die bovenal onoverzichtelijk zijn, vindt ze eerder remmend dan een stimulans, vooral voor mensen die willen werken! En wie wil werken mag niet bestraft worden door de hoge belastingdruk. De taxshift moet de lasten op arbeid verder verlagen.
Caroline heeft als mede-lijstduwer (19e plaats) een echte strijdplaats en wil dankzij voorkeurstemmen een zetel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers behalen.
Kristin VANGEYTE is voltijds schepen en voor de 2de legislatuur verkozen in Geraardsbergen.
Ze is momenteel sterk begaan met sociale bevoegdheden nl., ouderenbeleid en -zorg, eenzaamheid, mantelzorg, dienstencentrum, assistentiewoningen, dagcentrum, burgerparticipatie en dorpsraden, integratie, gelijke kansen en vrijwilligerswerk.  Het Vlaamse niveau moet zich ook met deze problematieken meer en beter bezighouden.
Kristin maakt deel uit van de Raad van Bestuur van het ASZ (Aalst- Geraardsbergen- Wetteren).
Gehuwd met dr. Alex Van Snick en mama van Elyn.
Caroline en Kristin trekken als een hecht team naar de verkiezingen en hopen het verschil te kunnen maken in de  stad waar hun hart ligt.
Het Vlaams en federaal niveau hebben immers veel impact op lokale besturen. Via hun engagement willen ze vechten voor een samenleving die werkt en samenwerkt, voor iedereen.
(KV)